Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Χρύσα Αγαπητού

Επίκουρος Καθηγήτρια

Γραφείο: 702 (Κτίριο Γρηγορίου Λαμπράκη 126)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2467
E-mail: caga(-at-)unipi(-dot-)gr​

Σωτήριος Βαρελάς

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: 430 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2209
E-mail: svarelas(-at-)unipi(-dot-)gr​

Γεωργία Ζούνη

Επίκουρος Καθηγήτρια

Γραφείο: 702 (Κτίριο Γρηγορίου Λαμπράκη 126)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2315
E-mail: gzouni(-at-)unipi(-dot-)gr​

Χρήστος Καμπούρης

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: 326 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2489
E-mail: chriskamp(-at-)unipi(-dot-)gr​

Ιωάννης Κατσανάκης

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: 501 (Κτίριο Γρηγορίου Λαμπράκη 126)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2651
E-mail: ikatsana(-at-)unipi(-dot-)gr​

Όλγα Σίσκου

Επίκουρος Καθηγήτρια

Γραφείο: 501 (Κτίριο Γρηγορίου Λαμπράκη 126)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2485
E-mail: olsiskou(-at-)unipi(-dot-)gr​

Αλεξάνδρα - Παρασκευή Χυτήρη

Επίκουρος Καθηγήτρια

Γραφείο: 430 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2202
E-mail: apchytiri(-at-)unipi(-dot-)gr​

Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων

Δημήτριος Γεωργακέλλος

Καθηγητής

Γραφείο: 402 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2252
E-mail: dgeorg(-at-)unipi(-dot-)gr​

Νικόλαος Γεωργόπουλος

Καθηγητής

Γραφείο: 438 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2258
E-mail: ngeorgop(-at-)unipi(-dot-)gr​

Άγγελος Κότιος

Καθηγητής

Γραφείο: 602 (Κτίριο Γρηγορίου Λαμπράκη 126)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2747
E-mail: akotios(-at-)unipi(-dot-)gr​

Πέτρος Μαραβελάκης

Καθηγητής

Γραφείο: 437 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2066
E-mail: maravel(-at-)unipi(-dot-)gr​

Παντελής Παντελίδης

Καθηγητής

Γραφείο: 525 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2293
E-mail: pantel(-at-)unipi(-dot-)gr​

Αριστέα Σινανιώτη

Καθηγήτρια

Γραφείο: 405 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2203
E-mail: arisin(-at-)unipi(-dot-)gr​

Μιχαήλ Σφακιανάκης

Καθηγητής

Γραφείο: 404 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2398
E-mail: msfakian(-at-)unipi(-dot-)gr​

Ελένη Διδασκάλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γραφείο: 436 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2254
E-mail: edidask(-at-)unipi(-dot-)gr​

Ευαγγελία Κοπανάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γραφείο: 436 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2424
E-mail: evik(-at-)unipi(-dot-)gr​

Σωτήριος Μπερσίμης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραφείο: 434 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2207
E-mail: sbersim(-at-)unipi(-dot-)gr​

Αλεξάνδρα Αλεξανδροπούλου

Επίκουρος Καθηγήτρια

Γραφείο: 434 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2448
E-mail: aalexa(-at-)unipi(-dot-)gr​

Ανδρέας Φουστέρης

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: 434 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2190
E-mail: afouster(-at-)unipi(-dot-)gr​

Μέλη ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ Σχολής ή Ιδρύματος

Ιωάννης Σμυρλής

Ε.ΔΙ.Π. Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Γραφείο: 102 (Κτίριο Γρηγορίου Λαμπράκη 126)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2173
E-mail: smirlis(-at-)unipi(-dot-)gr​

Πελαγία Μόρμορη

Ε.Ε.Π. Πανεπιστημίου

Γραφείο: 4ος όροφος (Κτίριο Ζέας )
Τηλέφωνο: +30 210 414 2177
E-mail: pelamor(-at-)unipi(-dot-)gr​

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Σταύρος Ευθυμίου

E-mail: staefth(-at-)unipi(-dot-)gr​

Δήμητρα - Μαργιέτα Λυκούδη

E-mail: demylkd(-at-)unipi(-dot-)gr​

Αριστείδης Ραβανός

E-mail: -

Εντεταλμένοι διδάσκοντες

Κωνσταντίνα Αγοράκη

E-mail: kagoraki(-at-)unipi(-dot-)gr​

Νικόλαος Ακριώτης

E-mail: akriotis(-at-)unipi(-dot-)gr​

Ζωή Αντωνοπούλου

E-mail: zoianton(-at-)unipi(-dot-)gr​

Μαργαρίτα Δούνια

E-mail: mdounia(-at-)unipi(-dot-)gr​

Αναστάσιος Θωμαϊδης

E-mail: -​