Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Οδηγός Σπουδών

  • Για να δείτε τον οδηγό σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 πατήστε εδώ.
  • Για να δείτε τον οδηγό σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 πατήστε εδώ.
  • Για να δείτε τον οδηγό σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πατήστε εδώ.