Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό


Επιστροφή στο Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό

Sotirios Varelas Photo
Ονοματεπώνυμο: Σωτήριος Βαρελάς
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 430 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2209
E-mail: svarelas(-at-)unipi(-dot-)gr