Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Σύμβουλοι Σπουδών

Οι Σύμβουλοι Σπουδών ενημερώνουν, πληροφορούν, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους φοιτητές σε όλα τα θέματα των σπουδών τους (μαθήματα, εργασίες, εξετάσεις, προγραμματισμό μελέτης, κ.λπ.), μεταπτυχιακών σπουδών ή επαγγελματικού προσανατολισμού και γενικότερα της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσκολίες στην επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.

Σύμβουλοι Σπουδών για κάθε έτος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ορίστηκαν οι κάτωθι:

  • Α’ έτος (1ο – 2ο εξάμηνο): Επίκουρος Καθηγήτρια Γεωργία Ζούνη
  • Β’ έτος (3ο – 4ο εξάμηνο): Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Κατσανάκης
  • Γ’ έτος (5ο – 6ο εξάμηνο): Επίκουρος Καθηγήτρια Όλγα Σίσκου
  • Δ’ έτος (7ο – 8ο εξάμηνο): Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Καμπούρης
Τον συντονισμό των δράσεων των συμβούλων σπουδών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχει αναλάβει ο Επίκουρος Καθηγητής Σωτήριος Βαρελάς.