Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Παροχές και υπηρεσίες προς φοιτητές

Στη διεύθυνση sis-portal.unipi.gr λειτουργεί η διαδικτυακή εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Από την εφαρμογή αυτή οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα: α) να ενημερώνονται για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τους διδάσκοντες, τα προτεινόμενα συγγράμματα κ.λπ., β) να υποβάλλουν δηλώσεις εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων κάθε εξαμήνου, γ) να ενημερώνονται για τη βαθμολογία στα μαθήματα που έχουν εξεταστεί, δ) να λαμβάνουν άμεσα και σε ηλεκτρονική μορφή βεβαιώσεις φοίτησης. H πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή γίνεται μέσω των προσωπικών κωδικών.

Βασική υποδομή για την εξ αποστάσεως επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτικό υλικό, εργασίες, ασκήσεις, κλπ) αποτελεί η πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eClass του κάθε Ακαδημαϊκού Τμήματος. Στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του Τμήματος (Open eclass) μπορεί ο κάθε φοιτητής/τρια να βρει το πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό που κάθε διδάσκων/ουσα έχει αναπτύξει και αναρτήσει, να επικοινωνήσει μαζί του/της και να υποβάλλει εργασίες ή ασκήσεις που έχουν αναρτηθεί.Πέρα από τη χρήση της παραπάνω πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το Τμήμα χρησιμοποιεί και άλλα εργαλεία εξ αποστάσεως επικοινωνίας και εκπαίδευσης, όπως το Microsoft Teams, το Cisco Webex Meetings, κ.ά.

Κάθε μέλος του Τμήματος και του Πανεπιστημίου καλείται να ενεργοποιήσει τον Ιδρυματικό του Λογαριασμό μέσω της υπηρεσίας uregister.unipi.gr. Όσες υπηρεσίες χρησιμοποιούν Single Sign On (πιστοποίηση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού) για τη σύνδεση του χρήστη, αυτή γίνεται με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που θα δημιουργήσει ο χρήστης κατά την εγγραφή του σε αυτή την υπηρεσία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ είναι μια Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων. Παρέχει στους φοιτητές άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα συγγράμματα του προγράμματος σπουδών τους και προσφέρει: α) πλήρη ενημέρωση για τα παρεχόμενα συγγράμματα σε κάθε μάθημα, β) δυνατότητα άμεσης παραλαβής των συγγραμμάτων και γ) πρόσβαση σε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία και σημειώσεις. Η διαδικασία της διανομής συγγραμμάτων είναι αυτοματοποιημένη, με πολλαπλά πλεονεκτήματα για όλα τα εμπλεκόμενα μέλη.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς μετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Erasmus+ για την ανώτατη εκπαίδευση και με στόχο τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό του συνεχίζει τις προσπάθειές του για καλύτερη και ουσιαστικότερη ανάπτυξη των συνεργασιών. Η δράση του προγράμματος αφορά Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα περιλαμβάνει: οργανωμένες ανταλλαγές φοιτητών για αναγνωρίσιμες περιόδους σπουδών και πρακτικής άσκησης, το σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών διδακτικών μονάδων (ECTS), την κινητικότητα και τις ανταλλαγές διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, την γλωσσική προετοιμασία φοιτητών κ.ά. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να βρεθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και σε φορείς και επιχειρήσεις που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τους φοιτητές και να τους μάθουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται. Η Πρακτική Άσκηση συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με το χώρο εργασίας. Μέσω της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν στην πράξη, όσα μαθαίνουν θεωρητικά στα πανεπιστημιακά έδρανα. Μπορούν να αναπτύξουν τις εργασιακές τους δεξιότητες, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στον εργασιακό χώρο και να διερευνήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας τους βοηθά στον αποτελεσματικό προσανατολισμό τους, ώστε να επιλέξουν την επαγγελματική κατεύθυνση που τους ταιριάζει περισσότερο. Περισσότερες πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1997 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ και συνεχίζει να λειτουργεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Βασική του επιδίωξη είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Προωθεί την ανάπτυξη δυναμικών συνεργασιών και την εξυπηρέτηση τεσσάρων πόλων, των Φοιτητών & Αποφοίτων του Πανεπιστημίου, του Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, των Επιχειρήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (grnet.gr) είναι τεχνολογικός φορέας, λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος και παρέχει δικτυακές και υπολογιστικές υπηρεσίες σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι υπεύθυνο για την προώθηση και διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών καθώς και για την προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Υποβοηθά έτσι την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα της χώρας, για την ανάπτυξη της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας σε θέματα τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπολογιστικών υπηρεσιών. Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ΕΔΥΤΕ και χρησιμοποιούνται από την κοινότητα του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι οι εξής:

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς στεγάζεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου και διαθέτει περισσότερους από 55.000 τόμους βιβλίων, 180 τίτλους εντύπων ξενόγλωσσων περιοδικών και 165 ελληνικών περιοδικών. Επίσης, παρέχει πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση σε περισσότερα από 6.000 επιστημονικά περιοδικά μέσω του Ελληνικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link. Τα επιστημονικά περιοδικά και τα βιβλία καλύπτουν κυρίως τους τομείς ενδιαφέροντος των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Στη συλλογή συμπεριλαμβάνονται διάφορες εκδόσεις ιδιωτικών και δημοσίων οργανισμών με αναφορές και στατιστικά στοιχεία, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό σε CD ROM και DVD, τα οποία εμπλουτίζονται διαρκώς. Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο των χρηστών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου έχουν όλοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, τα Μέλη Δ.Ε.Π. και το Τεχνικό και Ερευνητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου. Οι βασικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης είναι: α) Παροχή υπηρεσιών δανεισμού και διαδανεισμού, β) Καθοδήγηση και παροχή βιβλιογραφικής πληροφορίας στους χρήστες, γ) Διαχείριση των παραγγελιών έντυπου και μη υλικού, δ) Θεματική επεξεργασία και ταξινόμηση υλικού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ε) Πρόσβαση σε υλικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεκμηρίωσης, στ) Υπηρεσίες συνεργασίας με άλλες ελληνικές βιβλιοθήκες μέσω του Δικτύου «Ερμής». Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΣΥ.ΚΕ.Π.Π.) ιδρύθηκε το 1995 και λειτουργεί ως ένας χώρος Συνάντησης, Υποστήριξης, Επικοινωνίας και Παρέμβασης. Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι φοιτητές διαπραγματεύονται θέματα που είναι σημαντικά για όλους και αφορούν σε: α) Ενεργητική μάθηση, β) Επιτυχή προσαρμογή σε νέες ανάγκες και απαιτήσεις, γ) Κοινωνική επιδεξιότητα, σχέσεις και οικογένεια, δ) Αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων, ε) Πρόληψη και Υγεία, στ) Τρόποι δημιουργικής έκφρασης και ψυχαγωγίας, ζ) Ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για επιτυχημένη πορεία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας παρέχει πληροφόρηση στους φοιτητές/τριες σε θέματα: α) Σίτισης, β) Στέγασης, γ) Στεγαστικού επιδόματος, δ) Υγειονομικής κάλυψης, ε) Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Το Ιατρείο παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στα μέλη του Πανεπιστήμιου. Είναι πλήρως εξοπλισμένο με ιατροτεχνολογικό υλικό (καρδιογράφο, απινιδωτή, οξυγόνο, αναπηρική καρέκλα, φαρμακευτικό υλικό για ενδοφλέβια, ενδομυϊκή ή από του στόματος αγωγή). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι υποχρεωτική για όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές/τριες. Εκδίδεται μετά από είσοδο στη διεύθυνση academicid.minedu.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους και με σχετική αίτηση που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα λειτουργεί και ως φοιτητικό εισιτήριο (πάσο) που διευκολύνει τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Πέρα από τις παραπάνω παροχές, προσφέρονται προς τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου και άλλες παροχές. Αναλυτική λίστα των παροχών θα βρείτε εδώ.

Πέρα από τις παραπάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες, παρέχονται προς τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου και άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Αναλυτική λίστα των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα βρείτε εδώ.