Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Διδακτικά Συγγράμματα

Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 τα διδακτικά συγγράμματα παρέχονται μέσω του ΕΥΔΟΞΟΣ, μία ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων με σκοπό την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας. Κάθε εξάμηνο οι φοιτητές δηλώνουν στην Υπηρεσία το επιθυμητό για κάθε μάθημα σύγγραμμα.

Για την είσοδό σας στην Υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ πατήστε εδώ.

Για τα διδακτικά συγγράμματα τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές του Τμήματος το:

  • Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πατήστε εδώ.
  • Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 πατήστε εδώ.
  • Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 πατήστε εδώ.
  • Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 πατήστε εδώ.
  • Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πατήστε εδώ.
  • Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πατήστε εδώ.
  • Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 πατήστε εδώ.