Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό


Επιστροφή στο Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό

Ioannis Katsanakis Photo
Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Κατσανάκης
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 501 (Κτίριο Γρηγορίου Λαμπράκη 126)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2651
E-mail: ikatsana(-at-)unipi(-dot-)gr