Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2024)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 25/07/2023)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 19/05/2022)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2021)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 21/07/2020)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 23/07/2019)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 14/02/2018)