Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Διοικητικό Προσωπικό

Θεοδώρα Ρούβαλη

Προϊσταμένη Γραμματείας

Γραφείο: 101 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2112
E-mail: rouvali(-at-)unipi(-dot-)gr​

Κυριακούλα Ντούβα

Γραμματεία

Γραφείο: 101 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2079
E-mail: litsanto(-at-)unipi(-dot-)gr​

Γεωργία Κλεφτόγιαννη

Γραμματεία

Γραφείο: 101 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2104
E-mail: gkleftogianni(-at-)unipi(-dot-)gr​