Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Συνεργασίες

Μέρος της αποστολής του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι η προαγωγή της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς, για την ανάπτυξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας. Το Τμήμα από την ίδρυσή του έχει αναπτύξει και συνεχώς αναπτύσσει σχέσεις και δεσμούς με τρίτους φορείς. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μία λίστα με  συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Τμήμα.

afep-web-resolution-transparent-png

Από το καλοκαίρι του 2023 το Τμήμα έχει ξεκινήσει συνεργασία με το Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), συμμετέχοντας στο ACFE Anti-Fraud Education Partnership Program. Το ACFE εδρεύει στο Austin, Texas (ΗΠΑ) και αποτελεί το μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό αντιμετώπισης της απάτης με περισσότερα από 75.000 μέλη παγκοσμίως. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διευκολύνει τους συνεργαζόμενους φορείς να προσφέρουν εξειδικευμένη εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο του ελέγχου, της πρόληψης και του εντοπισμού περιστατικών απάτης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το ACFE παρέχει στα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα πανεπιστήμια υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό, όπως συγγράμματα, μελέτες περίπτωσης, videos και επιπρόσθετους πόρους, που βοηθούν σημαντικά το έργο των διδασκόντων.

Από τον Δεκέμβριο 2022 το Τμήμα έχει ξεκινήσει συνεργασία με τον Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού (HATTA) και την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού (FedHATTA) σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, που, μεταξύ άλλων, αφορούν την παροχή ερευνητικής υποστήριξης, τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμοσύνης και εκπαίδευσης σε ζητήματα που άπτονται των καταστατικών σκοπών του HATTA, της ανάπτυξης των Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων της χώρας, αλλά και επιμέρους τομέων του τουρισμού και της τουριστικής ανάπτυξης.

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς τον Οκτώβριο 2022 ανέλαβε την υλοποίηση του πρώτου Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης για την Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Λαμία. Πρόκειται για μία σταθερή δομή, επιταγή πλέον του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, η οποία θα αποτελέσει ένα σπουδαίο εργαλείο, τόσο για τους επαγγελματίες του Τουρισμού προκειμένου να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την υπάρχουσα κατάσταση, μέσα από μία διαρκή επεξεργασία ποσοτικών ροών, στατιστικών στοιχείων και ποιοτικών πληροφοριών, προκειμένου να προσαρμόζονται στα εκάστοτε νέα δεδομένα αλλά και για να αναβαθμίζουν διαρκώς τις υπηρεσίες τους, όσο και για την κινητικότητα που έχει ήδη αναπτυχθεί για νέες επενδύσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Τον Ιούλιο 2022 το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών υπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) σε θέματα έρευνας, εκπαίδευσης, και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης σε ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου δραστηριότητας του ΞΕΕ και του Τμήματος.

Από τον Απρίλιο 2021 το Τμήμα έχει συνάψει συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα έρευνας, εκπαίδευσης και κινητικότητας συμμετέχοντας στο Ακαδημαϊκό Δίκτυο Πολιτισμικών Διαδρομών.

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών έχει συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τις δράσεις του. Ενδεικτικά, το Τμήμα μας υλοποιεί τη συνεργασία του Πανεπιστημίου με το University Network for Cultural Routes Studies του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Δίκτυο στοχεύει να ενθαρρύνει τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα σχετικά με τις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, να ενθαρρύνει τους φοιτητές/τριες να αναλάβουν την ακαδημαϊκή τους έρευνα για τις Πολιτιστικές Διαδρομές.

Από τον Οκτώβριο 2020 το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών έχει ξεκινήσει συνεργασία με το Επιμελητήριο Κυκλάδων σε θέματα εκπαίδευσης.

Από τον Φεβρουάριο 2020, και για τα έτη 2020-2021, το Τμήμα σύναψε συνεργασία με το World Tourism Forum Lucerne (WTFL) και συμμετείχε ως επίσημο μέλος του ακαδημαϊκού δικτύου του WTFL. Ως μέλος του δικτύου είχε τη δυνατότητα συνεργασίας σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο με άλλα μέλη του δικτύου πάνω σε θέματα που αφορούσαν κλάδους που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

Πρόσθετες συνεργασίες: