Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Ώρες Γραφείου Διδακτικού Προσωπικού

Μέλη ΔΕΠ

Χρύσα Αγαπητού
Επίκουρος Καθηγήτρια

Τρίτη: 11:00-15:00

E-mail: caga(-at-)unipi(-dot-)gr
Σημείωση: Κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail για τον καθορισμό ακριβούς ώρας συνάντησης.

Σωτήριος Βαρελάς
Επίκουρος Καθηγητής

Τρίτη: 12:00-15:00
Τετάρτη: 12:00-15:00

E-mail: svarelas(-at-)unipi(-dot-)gr
Σημείωση: Κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail για τον καθορισμό ακριβούς ώρας συνάντησης.

Γεωργία Ζούνη
Επίκουρος Καθηγήτρια

Τρίτη: 15:00-18:00

E-mail: gzouni(-at-)unipi(-dot-)gr
Σημείωση: Κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail για τον καθορισμό ακριβούς ώρας συνάντησης.

Χρήστος Καμπούρης
Επίκουρος Καθηγητής

Τετάρτη: 11:00-14:00
Παρασκευή: 17:00-20:00

E-mail: chriskamp(-at-)unipi(-dot-)gr
Σημείωση: Κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail για τον καθορισμό ακριβούς ώρας συνάντησης.

Ιωάννης Κατσανάκης
Επίκουρος Καθηγητής

Τετάρτη: 16:00-18:00
Πέμπτη: 10:00-12:00

E-mail: ikatsana(-at-)unipi(-dot-)gr
Σημείωση: Κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail για τον καθορισμό ακριβούς ώρας συνάντησης.

Όλγα Σίσκου
Επίκουρος Καθηγήτρια

Δευτέρα: 12:30-14:30
Πέμπτη: 13:00-15:00

E-mail: olsiskou(-at-)unipi(-dot-)gr
Σημείωση: Κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail για τον καθορισμό ακριβούς ώρας συνάντησης.

Αλεξάνδρα - Παρασκευή Χυτήρη
Επίκουρος Καθηγήτρια

Παρασκευή: 09:15-11:15 & 14:15-16:15

E-mail: apchytiri(-at-)unipi(-dot-)gr
Σημείωση: Κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail για τον καθορισμό ακριβούς ώρας συνάντησης.

Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων

Παντελής Παντελίδης
Καθηγητής

Δευτέρα: 16:00-18:00
Πέμπτη: 16:00-18:00

E-mail: pantel(-at-)unipi(-dot-)gr

Μιχαήλ Σφακιανάκης
Καθηγητής

-

E-mail: msfakian(-at-)unipi(-dot-)gr

Ελένη Διδασκάλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τρίτη: 11:00-14:00
Τετάρτη: 14:00-15:00

E-mail: edidask(-at-)unipi(-dot-)gr

Αλεξάνδρα Αλεξανδροπούλου
Επίκουρος Καθηγήτρια

Τρίτη: 11:00-13:00
Πέμπτη: 13:00-15:00

E-mail: aalexa(-at-)unipi(-dot-)gr

Ανδρέας Φουστέρης
Επίκουρος Καθηγητής

Δευτέρα: 11:00-14:00
Πέμπτη: 11:00-14:00

E-mail: afouster(-at-)unipi(-dot-)gr

Μέλη ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ Σχολής ή Ιδρύματος

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Σταύρος Ευθυμίου

Δευτέρα-Παρασκευή

E-mail: staefth(-at-)unipi(-dot-)gr
Σημείωση: Κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail για διαδικτυακή συνάντηση.

Δήμητρα - Μαργιέτα Λυκούδη

Τρίτη: 18:30-20:30
Πέμπτη: 18:00-20:00

E-mail: demylkd(-at-)unipi(-dot-)gr
Σημείωση: Κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail για διαδικτυακή συνάντηση.

Αριστείδης Ραβανός

Δευτέρα-Παρασκευή: 10:00-17:00

E-mail: aravanos(-at-)unipi(-dot-)gr
Σημείωση: Κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail για διαδικτυακή συνάντηση.

Εντεταλμένοι διδάσκοντες

Κωνσταντίνα Αγοράκη

Πέμπτη: 18:00-20:00
Παρασκευή: 14:00-16:00

E-mail: kagoraki(-at-)unipi(-dot-)gr
Σημείωση: Κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail για διαδικτυακή συνάντηση.

Νικόλαος Ακριώτης

Δευτέρα - Παρασκευή: 19:00-20:00

E-mail: akriotis(-at-)unipi(-dot-)gr
Σημείωση: Κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail για διαδικτυακή συνάντηση.

Ζωή Αντωνοπούλου

Δευτέρα-Παρασκευή

E-mail: zoianton(-at-)unipi(-dot-)gr
Σημείωση: Κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail για διαδικτυακή συνάντηση.

Μαργαρίτα Δούνια

Παρασκευή: 10:00-11:00

E-mail: mdounia(-at-)unipi(-dot-)gr
Σημείωση: Κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail για διαδικτυακή συνάντηση.

Αναστάσιος Θωμαϊδης

Τετάρτη: 18:00-19:00
Παρασκευή: 18:00-19:00

E-mail: thomaidisan(-at-)unipi(-dot-)gr
Σημείωση: Κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail για διαδικτυακή συνάντηση.

Σημείωση: Οι ώρες γραφείου αναφέρονται στο εαρινό εξάμηνο 2023-2024. Δεν ισχύουν σε αργίες ή σε εξεταστικές περιόδους.