Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Δυνατότητες απασχόλησης και προοπτικές σταδιοδρομίας των αποφοίτων

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών επιτρέπει στους φοιτητές ευελιξία, αλλά και πρόσβαση σε μία ευρεία εκπαιδευτική περιοχή του μάνατζμεντ, που θα καθιστά ικανούς τους απόφοιτους του Τμήματος αυτού να σταδιοδρομούν σε ολόκληρο το φάσμα της διεθνούς οικονομίας των υπηρεσιών.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να εργάζονται σε σημαντικές θέσεις σε αεροπορικές επιχειρήσεις ή και σε εταιρείες ακτοπλοϊκών γραμμών αναψυχής, ως ερευνητές και αναλυτές σε υπηρεσίες τουρισμού εθνικής ή τοπικής εμβέλειας, ως σύμβουλοι σε υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως καθηγητές σε Σχολές Τουρισμού, ως στελέχη Ταξιδιωτικών Πρακτορείων ή και σε Επιχειρήσεις Tour Operators, ως υπεύθυνοι Κέντρων Τουριστικής Πληροφόρησης, ως μεσαία ή ανώτερα στελέχη όλων των λειτουργιών των επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας, ως στελέχη εταιρειών συμβούλων με εξειδίκευση στην Τουριστική Βιομηχανία κ.λπ.

Το πτυχίο Τουριστικών Σπουδών θα γίνει το σημείο εκκινήσεως για τη σταδιοδρομία των αποφοίτων στο μάνατζμεντ των οργανισμών τουρισμού και φιλοξενίας. Ο Τουρισμός είναι η πλέον αναπτυσσόμενη βιομηχανία σήμερα και επομένως μπορεί να παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας για πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Οι πτυχιούχοι μας θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις προκειμένου να καταστούν ικανοί μάνατζερ στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο του τουρισμού.