Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Υποβολή συστάσεων / παραπόνων

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, το Τμήμα εφαρμόζει διαδικασία διαχείρισης των συστάσεων / παραπόνων των φοιτητών/τριών που σχετίζονται με την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του Τμήματος.

Οι συστάσεις / παράπονα μπορούν να υποβάλλονται από τους φοιτητές/τριες:

  • Μέσω της κατάθεσης του ειδικού εντύπου διατύπωσης συστάσεων / παραπόνων προς τη Γραμματεία του Τμήματος στο ειδικό κυτίο (για να κατεβάσετε το έντυπο της φόρμας υποβολής πατήστε εδώ).
  • Μέσω της υποβολής της κάτωθι ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής συστάσεων / παραπόνων.


Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής συστάσεων / παραπόνων