Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Πρόγραμμα εξετάσεων

 • Για το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εξετάσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024) πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 31/01/2024)
 • Για το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024 (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024) πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 31/01/2024)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024) πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 19/12/2023)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024 (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024) πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 19/12/2023)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 20/07/2023)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023) πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 17/05/2023)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2023 (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023) πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 17/05/2023)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023) πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 23/12/2022)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023 (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023) πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 20/12/2022)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 21/07/2022)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου – Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 07/06/2022)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 20/01/2022)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 29/07/2021)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου – Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 02/06/2021)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 18/01/2021)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 31/07/2020)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου – Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 17/06/2020)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 20/12/2019)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 16/07/2019)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου – Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 09/05/2019)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 20/12/2018)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 16/07/2018)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου – Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 04/05/2018)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 19/12/2017)