Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Υποψήφιοι Διδάκτορες

Ιωάννης Αναστασόπουλος

Τίτλος: Στρατηγικές και Πολιτικές για τη Λήψη Αποφάσεων Τουριστικών Αποφάσεων με Έμφαση στην Αειφορία – Η Περίπτωση του Τουριστικού Real Estate και των Mixed-use Αναπτύξεων
Επιβλέπων: Σωτήριος Βαρελάς | Μέλη: Άγγελος Κότιος, Ευαγγελία Κοπανάκη

Ιβάνα Άνουτσιν – Βρυώνης

Τίτλος: “Ο Στρατηγικός Ρόλος του Revenue Management στην Ανάπτυξη των Δυναμικών Πακέτων και της Δυναμικής Τιμολόγησης – Η Περίπτωση των Επιχειρήσεων Φιλοξενίας”
Επιβλέπων: Σωτήριος Βαρελάς | Μέλη: Νικόλαος Γεωργόπουλος, Ελένη Διδασκάλου

Γεώργιος Κουλούρης

Τίτλος: “Διερεύνηση της Προσβασιμότητας Εμποδιζόμενων Ατόμων σε Τουριστικούς Προορισμούς”
Επιβλέπων: Όλγα Σίσκου | Μέλη: Σωτήριος Βαρελάς, Ιωάννης Κατσανάκης

Χρυσούλα Κωνσταντοπούλου

Τίτλος: “Στρατηγικές για την Ανάπτυξη του Τουρισμού Καλής Ζωής (Well Being) στην Ελλάδα: Συνδυαστική Έρευνα Τουριστικής Ελκυστικότητας και Επενδυτικής Πολιτικής”
Επιβλέπων: Σωτήριος Βαρελάς | Μέλη: Ευαγγελία Κοπανάκη, Όλγα Σίσκου

Ιωάννης Μικέδης

Τίτλος: “Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Βιωσιμότητα στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς”
Επιβλέπων: Ιωάννης Κατσανάκης | Μέλη: Νικόλαος Γεωργόπουλος, Ευαγγελία Κοπανάκη

Βαρβάρα Μπάμπα

Τίτλος: “Ευελιξία και Ανθεκτικότητα στο Οικοσύστημα των Τουριστικών Προορισμών”
Επιβλέπων: Γεωργία Ζούνη | Μέλη: Μιχαήλ Σφακιανάκης, Ευαγγελία Κοπανάκη

Ευαγγελία Ουράνη

Τίτλος: “Διερεύνηση του Βαθμού Αποδοτικής Αξιοποίησης των Ιαματικών Πηγών”
Επιβλέπων: Όλγα Σίσκου | Μέλη: Σωτήριος Βαρελάς, Χρήστος Καμπούρης

Θεμιστοκλής Παπαδημόπουλος

Τίτλος: “Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Επαγγελματική Εκπαίδευση στον Τουρισμό”
Επιβλέπων: Ιωάννης Κατσανάκης | Μέλη: Ευαγγελία Κοπανάκη, Γεωργία Ζούνη

Μαρία Πελεφάντη

Τίτλος: “Διερεύνηση των Εμπειριών των Χρηστών Υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα και της Συνδρομής του στην Οικονομική Ανάπτυξη της χώρας”
Επιβλέπων: Όλγα Σίσκου | Μέλη: Γεωργία Ζούνη, Ιωάννης Κατσανάκης

Ευαγγελία Ράπτη

Τίτλος: “Διερεύνηση της Συμβολής του Διαπολιτισμικού Μάρκετινγκ στην Αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη: Ανάλυση της Σχέσης μεταξύ Τουριστών και των Συμμετεχόντων στην Τουριστική Εμπειρία σε Προορισμούς”
Επιβλέπων: Γεωργία Ζούνη | Μέλη: Μάρκος Τσόγκας, Σωτήριος Βαρελάς

Πελοπίδας-Γεώργιος Τζωρτζάτος

Τίτλος: “Μεθοδολογική Προσέγγιση για την Ανάπτυξη Παρατηρητηρίου Τουρισμού για Βιώσιμη και Ανθεκτική Τουριστική Ανάπτυξη”
Επιβλέπων: Ιωάννης Κατσανάκης | Μέλη: Μιχαήλ Σφακιανάκης, Σωτήριος Βαρελάς