Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό


Επιστροφή στο Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό

Olga Siskou Photo
Ονοματεπώνυμο: Όλγα Σίσκου
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγήτρια
Γραφείο: 501 (Κτίριο Γρηγορίου Λαμπράκη 126)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2485
E-mail: olsiskou(-at-)unipi(-dot-)gr