Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Σύνδεση με την αγορά

Μέρος της αποστολής του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι η προετοιμασία στελεχών επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού, ικανών να σταδιοδρομήσουν στην αγορά εργασίας και να ηγηθούν αναλαμβάνοντας ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις. Το Τμήμα επιδιώκει να πλαισιώνει τη σύγχρονη γνώση με την καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για την αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών και προβλημάτων του τουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών/τριών για την αξιοποίηση των προκλήσεων της τουριστικής αγοράς και την απορρόφησή τους στις καλύτερες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο η εκπαιδευτική διαδικασία έχει στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες με τον εξελισσόμενο χαρακτήρα των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, ενός κλάδου του οποίου οι απαιτήσεις γεννούν συνεχώς νέες θέσεις εργασίας.

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών για την αποτελεσματική σύνδεση των τελειόφοιτων και αποφοίτων με την αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση την επιτυχημένη ένταξή τους σε αυτήν διοργανώνει εκδηλώσεις με ομιλητές από τον χώρο του Ελληνικού Τουρισμού, όπως και επισκέψεις των φοιτητών/τριών σε τουριστικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς στο πλαίσιο των μαθημάτων.

Επίσης, συνεργάζεται με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των φοιτητών/τριών και αποφοίτων του Τμήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι διαδικτυακές συνεντεύξεις των αποφοίτων με επιχειρήσεις του κλάδου, όπως και εκδηλώσεις με θέματα τα κάτωθι: «Επαγγελματική Σταδιοδρομία και Τουρισμός στη μετά Covid-19 περίοδο», «Εισαγωγή στην Αποτελεσματική Αναζήτηση Εργασίας», «Διαδικασία συνέντευξης και tips», «Personal branding», «Σημαντικότητα συμμετοχής στις ημέρες καριέρας και παρόμοιες εκδηλώσεις και τον ρόλο που παίζουν στην πορεία της αναζήτησης εργασίας». Ακόμα, διοργανώνει σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης Ημέρες Καριέρας για τους τελειόφοιτους και απόφοιτους του Τμήματος.

Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς», το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους καθώς και στη δημιουργία ενός διαύλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ του Τμήματος και των επιχειρήσεων.

Το Τμήμα επιδιώκει την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων προκειμένου να προσφέρει στους φοιτητές/τριες τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης των συνθηκών και των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς εργασίας καθώς και των προκλήσεων με τις οποίες πρόκειται να ασχοληθούν προκειμένου να έχουν μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Χάρη στο ευρύ δίκτυο συνεργασιών και επαφών του Τμήματος με επιχειρήσεις του τουρισμού σχεδιάζεται η διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων σε επιχειρήσεις που αφορούν όλους τους υπο-κλάδους του ελληνικού τουρισμού στο πλαίσιο των διδασκόμενων μαθημάτων, η διοργάνωση «Mock Interviews», η καθιέρωση του θεσμού «Career Tourism Days», η διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Best Place to work in Tourism Sector», και η συμβολή στη δημιουργία Συλλόγου Αποφοίτων.

Συγκεντρωτικά το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών διοργανώνει και προσφέρει ένα πλαίσιο δράσεων προς τους φοιτητές/τριες του Τμήματος, και συγκεκριμένα:

  • Ημέρες Καριέρας για τους απόφοιτους και τους τελειόφοιτους του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών.
  • Διοργάνωση Επιστημονικών Ημερίδων-Workshops για τη Διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
  • Συμμετοχή στελεχών της τουριστικής αγοράς εργασίας με παρουσιάσεις στα μαθήματα του Τμήματος.
  • Επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους και επαφή με την τουριστική αγορά εργασίας.

Συγκεντρωτικά το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών διοργάνωσε για τους φοιτητές/τριες του μέχρι και το 2022:

  • 3 Ημέρες Καριέρας όπου συμμετείχαν περισσότερες από 90 επιχειρήσεις τουρισμού εκπροσωπούμενες από στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού.
  • 4 Ημερίδες και Workshops με τη συμμετοχή 25 στελεχών της τουριστικής αγοράς για την ενημέρωση των φοιτητών.
  • 23 στελέχη της τουριστικής αγοράς συμμετείχαν με παρουσιάσεις στα μαθήματα του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών.
  • 5 επισκέψεις των φοιτητών του Τμήματος σε τουριστικούς οργανισμούς και μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις.

Για μία πιο αναλυτική παρουσίαση των δράσεων που έλαβαν μέρος και είχαν σκοπό τη σύνδεση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών με την αγορά πατήστε εδώ.