Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Πρόγραμμα μαθημάτων

 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 22/03/2024)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 27/10/2023)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 24/03/2023)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 13/10/2022)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 03/03/2022)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 14/10/2021)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 26/02/2021)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 02/10/2020)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 επιλέξτε εδώ για 2ο εξάμηνο | εδώ για 4ο εξάμηνο | εδώ για 6ο εξάμηνο | εδώ για μαθήματα επιλογής.
  (Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2020)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 03/10/2019)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019 επιλέξτε εδώ για 2ο εξάμηνο | εδώ για 4ο εξάμηνο.
  (Τελευταία ενημέρωση: 15/02/2019)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019 επιλέξτε εδώ για 1ο εξάμηνοεδώ για 3ο εξάμηνο.
  (Τελευταία ενημέρωση: 22/11/2018)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018 επιλέξτε εδώ (2ο εξάμηνο).
  (Τελευταία ενημέρωση: 06/02/2018)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018 επιλέξτε εδώ (1ο εξάμηνο).
  (Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2017)