Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Η εμπειρία του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε θέματα Τουρισμού

unipi07

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα που αφορούν στην έρευνα, στη διδασκαλία και στην επιχειρησιακή υποστήριξη στον κρίσιμο τομέα του τουρισμού, της τουριστικής ανάπτυξης, της διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και της τουριστικής οικονομίας.

Διαθέτει το κατάλληλο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό εξειδικευμένο στον τομέα του τουρισμού, με Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά το παρελθόν να έχουν διατελέσει σε καίριες θέσεις φορέων του δημοσίου στον κλάδο του τουρισμού, καθώς και σύμβουλοι σε μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις.

Η ιστορία του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τομέα του τουρισμού μιας και εδώ λειτούργησε σε εθνικό επίπεδο το πρώτο Πανεπιστημιακό Κέντρο Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Μελετών και Εκπαιδεύσεως Τουρισμού.

Σήμερα, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία το πρώτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάνατζμεντ Τουρισμού (MBA Tourism Management- ΠΜΣ ΔΕ.ΜΤ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών καθώς και πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων Υπηρεσιών με ειδίκευση στις Τουριστικές Υπηρεσίες. Επίσης, εκπονούνται εξειδικευμένες διδακτορικές διατριβές, ερευνητικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια καθώς και διπλωματικές εργασίες στον εξειδικευμένο τομέα του τουρισμού.

Τέλος,  μέσω του Κέντρου Ερευνών και των ερευνητικών του εργαστηρίων, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει υλοποιήσει πλήθος αναπτυξιακών έργων και ειδικών μελετών εξειδικευμένων στον τουρισμό.