Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Επιστροφή στο Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό

Alexandra-Paraskevi Chytiri Photo
Ονοματεπώνυμο: Αλεξάνδρα – Παρασκευή Χυτήρη
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγήτρια
Γραφείο: 430 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2202
E-mail: apchytiri(-at-)unipi(-dot-)gr