ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ Ο.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023)

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς δεν διαθέτει Φοιτητική Εστία.

Υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν διαμονή ενεργών φοιτητών του πρώτου κύκλου σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, στη Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στη Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π., εφόσον υπάρξει διαθεσιμότητα δωματίων.

Σχετική ανακοίνωση για ενημέρωση των φοιτητών εκδίδει το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

Τηλ.: 2104142089, 2104142065, 2104142088

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

29/07/2022_Δωρεάν Διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και του Ε.Μ.Π. (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023)

Η ανακοίνωση αφορά μόνο τους ήδη διαμένοντες φοιτητές

Αιτήσεις από 25 Αυγούστου έως 22 Σεπτεμβρίου 2021.

Ανακοίνωση

Οδηγίες

Υπόδειγμα 1   Υπόδειγμα 2   Υπόδειγμα 3

ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2022-2023

Το φοιτητικό εστιατόριο λειτουργεί στο κτίριο της οδού Τσαμαδού 78, στο οποίο σιτίζονται οι δικαιούμενοι δωρεάν σίτιση φοιτητές.

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. (ΦΕΚ 1965-18/06/2012-ΤΕΥΧΟΣ Β΄)

Δωρεάν σίτισης δικαιούνται οι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα, με βάση κυρίως την οικογενειακή ή ατομική οικονομική τους κατάσταση και την εντοπιότητα τους.

Ενεργοί φοιτητές είναι οι :

 • Προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα.
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.
 • Υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι διανύουν τα τέσσερα πρώτα έτη στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Οι προϋποθέσεις για δωρεάν σίτιση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και οι προθεσμίες υποβολής αίτησης για σίτιση ανακοινώνονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2104142089, 2104142065, 2104142088

 

Δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση οι φοιτητές που γράφτηκαν στο Τμήμα, ύστερα από επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις ή μετά από επιλογή ως πτυχιούχοι για την απόκτηση και άλλου πτυχίου.

Οι μη δικαιούμενοι δωρεάν σίτισης έχουν τη δυνατότητα να σιτίζονται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας καταβάλλοντας σιτηρέσιο 3,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 

Χρόνος και τόπος παροχής του φοιτητικού συσσιτίου

Το συσσίτιο παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας στο εστιατόριο της Λέσχης από 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται μόνο κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Ωράριο λειτουργίας φοιτητικού εστιατορίου

Πρωινό  08:00-09:00

Μεσημεριανό 12:00-16:00

Βραδινό 16:00-18:30

Τηλέφωνο φοιτητικού εστιατορίου: 2104110389.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μόνο οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση έγκριση μπορούν να σιτίζονται δωρεάν στο φοιτητικό εστιατόριο του Πανεπιστημίου με επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.

– Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση οριστικοποιημένο από φοιτητή, θα ενημερωθούν με e-mail για την πορεία της αξιολόγησής της αίτησής τους.

– Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση επανυποβολή, με δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή,  πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν τα ορθά δικαιολογητικά και να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

29/07/2022 Σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Αιτήσεις από 25 Αυγούστου 2022 έως 29 Σεπτεμβρίου 2022

Ανακοίνωση

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για σίτιση

Υπόδειγμα 1  Υπόδειγμα 2  Υπόδειγμα 3

Εφαρμογή για την ηλεκτρονική αίτηση για σίτιση

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Είναι απαραίτητο να υποβληθεί η αίτησή σας για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία επεξεργασίας της από την αρμόδια υπηρεσία.

Αιτήσεις που παραμένουν σε κατάσταση «Πρόχειρο» και δεν έχουν υποβληθεί εντός των καθορισμένων ημερομηνιών δεν λαμβάνονται υπόψη.

Τα αρχεία που επισυνάπτονται πρέπει να έχουν μέγιστο μέγεθος αυτό που αναγράφεται δίπλα σε κάθε κατηγορία πεδίου (έως 2ΜΒ ή έως 3ΜΒ).

Σε περίπτωση που τα αρχεία σας είναι μεγαλύτερα:

α) τα σαρώνετε εκ νέου ασπρόμαυρα και με χαμηλότερη ανάλυση (έως 150 dpi) ή τα μετατρέπετε σε αρχεία χαμηλότερης ανάλυσης (χρησιμοποιώντας  αντίστοιχο tool στον υπολογιστή ή εφαρμογή κινητού)

β) αν το πρόβλημα παραμένει κάνετε την αίτησή σας από διαφορετικό browser (π.χ. Firefox αντί Chrome).

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
2021-2022
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022


ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παρατηρήσεις:
1.  Όπου ΓΛ αίθουσα στο κτίριο Γρ. Λαμπράκη 21 & Διστόμου και όπου Νκ αίθουσα στο κτίριο Δεληγιώργη και Τσαμαδού.

2.  Για να γίνουν δεκτοί οι φοιτητές στις εξετάσεις θα πρέπει :

α) Να φέρουν μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.
β) Να προσέλθουν στη σειρά τους σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων.

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Εξεταστική_Σεπτεμβρίου_22_23_2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πειραιάς, 07/07/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: Κατατάξεις αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023  – Εξεταζόμενα μαθήματα και ύλη

 

Σύμφωνα με την από 11/05/2022 απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος, οι κατατάξεις των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα γίνουν με εξετάσεις στα κάτωθι μαθήματα:

 

 1. Εισαγωγή στον Τουρισμό
 2. Τουριστικό Μάρκετινγκ
 3. Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα σε Τουριστικές Επιχειρήσεις

 

Το ποσοστό των κατατάξεων των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ορίζεται σε ποσοστό 3% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Α.Ε.Ι.

Οι απόφοιτοι κατατάσσονται στο Α’ εξάμηνο σπουδών με χρέωση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών 2022-2023 και αναγνώριση των τριών (3) μαθημάτων  που εξετάστηκαν για την κατάταξή τους. Τα Διπλώματα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία θεωρούνται συναφή με αυτά του προγράμματος σπουδών Α΄ κύκλου του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών για την κατάταξη των αποφοίτων Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας σύμφωνα με τις ειδικότητες του Ν. 4186/2013 και του Ν.2009/1992 είναι  τα ακόλουθα:

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουρισμό

-Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσίας Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

-Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας

-Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου

 

Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων έχει ως εξής:

 

Εισαγωγή στον Τουρισμό

 

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 1. Εννοιολογικό Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του Τουρισμού και των Τουριστών
 2. Η Οικονομική Διάσταση του Τουρισμού
 3. Θεωρητικές Προσεγγίσεις των Τουριστικών Αναγκών, των Κινήτρων και της Τουριστικής Καταναλωτικής Συμπεριφοράς
 4. Το Τουριστικό Σύστημα
 5. Το Οικονομικό και Κοινωνικό Πλαίσιο της Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων στον Τουρισμό
 6. Η Οικονομική Ανάλυση της Τουριστικής Ζήτησης
 7. Η Μικροοικονομική Θεώρηση της Τουριστικής Ζήτησης
 8. Η Μακροοικονομική Θεώρηση της Τουριστικής Ζήτησης
 9. Η Πρόβλεψη της Τουριστικής Ζήτησης με Ποσοτικές και Ποιοτικές Μεθόδους
 10. Η Κλαδική Διάρθρωση της Τουριστικής Βιομηχανίας
 11. Η Τουριστική Προσφορά
 12. Η Ένταξη του Τουρισμού στο Εθνικολογιστικό Σύστημα: Η Προσέγγιση του Δορυφορικού Λογαριασμού Τουρισμού

 

Προτεινόμενο Σύγγραμμα:

 • Λαγός Δ., Τουριστική Οικονομική, 2018, Εκδόσεις Κριτική ΑΕ, Αθήνα

 

Τουριστικό Μάρκετινγκ

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια με το περιεχόμενο που σημειώνεται:

Κεφ 1. Εισαγωγή: Το μάρκετινγκ τουρισμού και φιλοξενίας

Κεφ 2. Χαρακτηριστικά παροχής υπηρεσιών για το μάρκετινγκ τουρισμού και φιλοξενίας

Κεφ 3. Ο ρόλος του τουριστικού μάρκετινγκ στον στρατηγικό προγραμματισμό

Κεφ 4. Το περιβάλλον τουριστικού μάρκετινγκ

Κεφ 5. Διαχείριση πληροφοριών για την κατανόηση των πελατών

Κεφ 6. Τουριστική αγορά και καταναλωτική αγοραστική συμπεριφορά

Κεφ 7. Συμπεριφορά επιχειρηματικού πελάτη

Κεφ 8. Στρατηγική τουριστικού μάρκετινγκ με επίκεντρο τον πελάτη: Δημιουργία αξίας

Κεφ 16. Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ στον τουρισμό: Άμεσο μάρκετινγκ, διαδικτυακό μάρκετινγκ, μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μάρκετινγκ σε κινητές συσκευές

Κεφ 17. Μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών

 

Προτεινόμενο Σύγγραμα:

 • Kotler Philip T., Bowen John T., Makens James, Baloglu Seyhmus, Μάρκετινγκ Τουρισμού και Φιλοξενίας, 2019, Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

 

Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα σε Τουριστικές Επιχειρήσεις

 

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 1. Στρατηγικός Προγραμματισμός Ανθρωπίνων Πόρων
 2. Ανάλυση Εργασίας
 3. Προσέλκυση Υποψηφίων
 4. Υποδοχή & Ένταξη Νεοπροσληφθέντων
 5. Επιλογή Υποψηφίων
 6. Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
 7. Πολιτική & Συστήματα Αμοιβής Εργαζομένων
 8. Αξιολόγηση Απόδοσης Εργαζομένων
 9. Διεθνής Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

 

Προτεινόμενα Σύγγραμμα:

 • Χυτήρης Λ., Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, 2018, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα
 • Παπαλεξανδρή Ν. & Μπουραντάς Δ., Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, 2016, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών:

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά για τις κατατακτήριες εξετάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (ts-secr@unipi.gr) από 1-15 Νοεμβρίου 2022.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο Α.Δ.Τ.
 3. Αντίγραφο διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

 

Xρόνος εξετάσεων

Η κατάταξη αποφοίτων θα γίνει κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργηθούν από 1-20 Δεκεμβρίου 2022.

Για το πρόγραμμα εξετάσεων των μαθημάτων (ημέρες-ώρες) θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι με νέα ανακοίνωση.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 29-7-2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό ότι, όσοι προπτυχιακοί φοιτητές δεν μπόρεσαν να προσέλθουν στις σημερινές εξετάσεις (29-6-2022), λόγω της 24ωρης απεργίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ, δύναται να εξεταστούν κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες των μαθημάτων.

Από το Πανεπιστήμιο

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Στους προπτυχιακούς φοιτητές που φοιτούν για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου χορηγείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ετήσιο στεγαστικό επίδομα.

Υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Εγκύκλιος για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2021-2022

Προσοχή: Αφορά δικαιολογητικά που ζητούνται συμπληρωματικά από την ηλεκτρονική εφαρμογή https://stegastiko.minedu.gov.gr και μόνο σε περίπτωση που δεν μπορούν να διασταυρωθούν αυτόματα μέσω ΑΑΔΕ,

Υπόδειγμα 1,  Υπόδειγμα 2Υπόδειγμα 3Υπόδειγμα 4Υπόδειγμα 5Υπόδειγμα 6Υπόδειγμα 7Υπόδειγμα 8Υπόδειγμα 9

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 1688, τ. Β΄, 15-5-2019 δημοσιεύθηκε η με αριθμ.72647/Ζ1/10-5-2019 Κ.Υ.Α. η οποία τροποποιεί την με αριθμ.140832/Ζ1/25-8-2017 (Β΄2993) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης», ως προς τα ημιτελή κτίσματαΔιευκρινίζουμε ότι η εν λόγω τροποποίηση αφορά στο ακαδ. έτος 2018-2019 και εφεξής.

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές (ΦΕΚ 2993-31/08/2017-ΤΕΥΧΟΣ Β΄)

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή του στεγαστικού επιδόματος 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ ΑΠΟ ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει δέκα (10) υποτροφίες με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ) στο εξωτερικό, στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» (ακαδημαϊκό έτος 20222023), οι οποίες κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη διάρκεια :

Επίπεδο Μάστερ

Ειδίκευση Παιδαγωγική Επιστήμη

Θέσεις Δέκα (10)

Έναρξη υποτροφίας 01.09.2022

Διάρκεια υποτροφίας 24 διαδοχικοί μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 21/07/2022.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, η ύλη του διαγωνισμού, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται εδώ.

Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΨΓΥ546ΜΤΛΗ-Μ9Ξ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ MASTER 2 ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης
υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας, ακαδημαϊκού έτους 20222023, για την πραγματοποίηση
μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου
Master 2 στη Γαλλία

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την δημοσίευση της Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας ακαδημαϊκού έτους 20222023 για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master 2 στη Γαλλία, κατ ́ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 69481/Ζ1/06062022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 2887/Β ́/07062022). Το πρόγραμμα υλοποιείται ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 20212022, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της ΓαλλίαςΓαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 20222023 ξεκινά στις 09/06/2022 και λήγει την
01/07/2022 και ώρα Ελλάδος 23:00, και μπορεί να αναζητηθεί στους ιστοτόπους του
I.K.Y.
(
www.iky.gr) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifg.gr).

Παρακαλούμε να προβείτε στη διάχυση της σχετικής πληροφορίας στους πτυχιούχους/τελειοφοίτους
του Τμήματός σας καθώς και στα μέλη Δ.Ε.Π.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση στα τηλέφωνα 2103726325, 2103726328, 210
3726330 και 2103726370, καθώς και στο email:
exoterikou@iky.gr

 

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων-Master2_ακαδ.έτους 2022-2023

09-06-2022-Ανακοίνωση υποτροφιών Ελληνογαλλικής_DG SIGNED

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2021 – 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2022

 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΣΤΙΣ 24/6/2022 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 14.00-17.00 μ.μ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 339 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝ – ΙΟΥΛ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2021-2022

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝ – ΙΟΥΛ 2022

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

Παρατηρήσεις:
1. Όπου ΓΛ αίθουσα στο κτίριο Γρ. Λαμπράκη 21 & Διστόμου και όπου Νκ αίθουσα στο κτίριο Δεληγιώργη και Τσαμαδού. 2. Για να γίνουν δεκτοί οι φοιτητές στις εξετάσεις θα πρέπει :

α) Να φέρουν μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.
β) Να προσέλθουν στη σειρά τους σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΠΕΡΙΟΔΟΥ_ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_2022

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ