Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς
University of Piraeus Main Building

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Καραολή & Δημητρίου 80
185 34 Πειραιάς
Τηλ. 210 4142000
http://www.unipi.gr

Πειραιάς, 15.04.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές – φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου ότι παρατείνεται το διάστημα για την υποβολή δηλώσεων μαθημάτων (υποχρεωτικών και μαθημάτων επιλογής), εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-24 έως και τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024.

Η ανωτέρω προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων είναι οριστική.

H παράταση αυτή ισχύει και για τους επί πτυχίω φοιτητές – φοιτήτριες (με εξάμηνο φοίτησης μεγαλύτερο του 8ου εξαμήνου) όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, οι οποίοι εκτός από τη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση και για τα υποχρεωτικά μαθήματα και για τα μαθήματα επιλογής χειμερινού εξαμήνου. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται χωριστά (Δήλωση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου, Δήλωση Εμβόλιμης Εξεταστικής).

Μόλις υποβληθεί η δήλωση μαθημάτων πατώντας το πεδίο «Υποβολή δήλωσης», η δήλωση είναι διαθέσιμη για οριστικοποίηση από τη Γραμματεία. Από τη στιγμή που οριστικοποιηθεί από τη Γραμματεία τυχόν αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν.

Επισημαίνεται επίσης, ότι εφόσον ολοκληρωθεί η δήλωση των μαθημάτων, θα είναι εφικτή η δήλωση των διδακτικών συγγραμμάτων στην ιστοσελίδα https://eudoxus.gr/

Για τη δήλωση συγγραμμάτων είναι απαραίτητη η χρήση των ίδιων προσωπικών στοιχείων πρόσβασης (username/password) που χρησιμοποιούνται και στην ηλεκτρονική Γραμματεία του Ιδρύματος.

Πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις θα παρέχουν οι Γραμματείες των Τμημάτων (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.30-14.00)

Από το Πανεπιστήμιο