Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς
University of Piraeus Main Building

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, οι οποίοι έχουν επιλεγεί για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25, ότι τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής ανά φοιτητή/φοιτήτρια, εξάμηνο μετακίνησης και Πανεπιστήμιο επιλογής, παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ