Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς
University of Piraeus Main Building

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πειραιάς, 22 Απριλίου 2024

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, ότι η διάλεξη του μαθήματος 4ου εξαμήνου «e-Tourism και m-Tourism στο ∆ιεθνές Περιβάλλον» δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23/04/2024, ενώ η αναπλήρωσή του θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Από τον Διδάσκοντα