Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1η Τροποποίηση Ακαδημαϊκού ημερολογίου ακαδημαϊκού έτους 2023-24

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023

Λήξη μαθημάτων Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024

Δηλώσεις μαθημάτων από 24 Οκτωβρίου έως και 27 Νοεμβρίου 2023

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Έναρξη εξετάσεων Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024

Λήξη εξετάσεων Σάββατο 9 Μαρτίου 2024

Ανακοίνωση βαθμών εντός ενός μηνός από την ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος

Αργίες – Διακοπές χειμερινού εξαμήνου

Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023 – Εθνική Επέτειος 28ης Οκτωβρίου

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 – Επέτειος του Πολυτεχνείου

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 – Αγ. Σπυρίδωνα, Πολιούχος Πειραιά

24 Δεκεμβρίου 2023 έως και 7 Ιανουαρίου 2024 – Διακοπές Χριστουγέννων

Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 – Τριών Ιεραρχών


ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Έναρξη μαθημάτων Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024

Λήξη μαθημάτων Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 *

Δηλώσεις μαθημάτων από 29 Μαρτίου έως και 15 Απριλίου 2024

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Έναρξη εξετάσεων Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024

Λήξη εξετάσεων Σάββατο 20 Ιουλίου 2024

Ανακοίνωση Βαθμών εντός ενός μηνός από την ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος

Αργίες – Διακοπές εαρινού εξαμήνου

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024– Καθαρά Δευτέρα

Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024– Εθνική Επέτειος 25ης Μαρτίου

28 Απριλίου έως και 12 Μαΐου 2024– Διακοπές Πάσχα

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024– Αγίου Πνεύματος