Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό


Επιστροφή στο Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό

Georgia Zouni Photo
Ονοματεπώνυμο: Γεωργία Ζούνη
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγήτρια
Γραφείο: 702 (Κτίριο Γρηγορίου Λαμπράκη 126)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2315
E-mail: gzouni(-at-)unipi(-dot-)gr