Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό


Επιστροφή στο Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο: Χρύσα Αγαπητού
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγήτρια
Γραφείο: 702 (Κτίριο Γρηγορίου Λαμπράκη 126)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2467
E-mail: caga(-at-)unipi(-dot-)gr