Με 603 μαθητές να το έχουν διεκδικήσει ως πρώτη προτίμηση, το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατατάσσεται στα 30 πρώτα Τμήματα πανελληνίως με τις περισσότερες πρώτες επιλογές υποψηφίων! Παράλληλα, συγκέντρωσε μεταξύ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς τις περισσότερες πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων*   “Η συγκεκριμένη διάκριση αποκτά μεγαλύτερη αξία για εμάς, καθώς πρόκειται για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Τμήματος, ενώ ταυτόχρονα μας δεσμεύει να καταβάλλουμε κάθε…

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη με την έρευνα και την αναζήτηση, καθώς και να συμβάλει στη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου με ολοκληρωμένη εκπαίδευση επί θεμάτων Τουρισμού γενικά και Τουριστικής Βιομηχανίας ειδικά.   Στόχοι του Τμήματος είναι να: α) καλύπτει τις ανάγκες του πεδίου του τουρισμού με στελέχη ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για σταδιοδρομία σε όλους τους κλάδους…

  Αγαπητοί/ες φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σας συγχαίρω για την επιτυχία εισαγωγής σας σε ένα από τα καλύτερα Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών της χώρας και σας καλωσορίζω! Στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών, το πάθος για τελειότητα μας καθοδηγεί και μας εμπνέει να ερευνούμε και να επικαιροποιούμε διαρκώς τις γνώσεις μας, προς όφελος των φοιτητών μας, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Πιστεύουμε ότι οι φοιτητές μας θα πρέπει…