ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πειραιάς, 21 Σεπτεμβρίου 2017 Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 να προσέλθουν οι ίδιοι, ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στη Γραμματεία του Τμήματος που έχουν εισαχθεί, από 28 Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου κατά τις ώρες 9:00 έως 13:00, προκειμένου να γίνει ταυτοπροσωπία, καταθέτοντας: δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική σελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/ ] σύμφωνα με το…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες, ότι παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση ή ανανέωση της ειδικής ταυτότητας σίτισης, μέχρι 10 Οκτωβρίου 2017, καθημερινά 11.00 έως 14.00 στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας   Ανακοίνωση για παράταση υποβολής αιτήσεων για τη σίτιση φοιτητών / φοιτητριών (Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η με αριθ. 140832/Ζ1/25-8-17 (Β΄ 2993) ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με την ανωτέρω ΚΥΑ καταργούνται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, Υπουργικές Αποφάσεις και επέρχονται τροποποιήσεις τόσο στην διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όσο…

1. Ανακοίνωση τη σίτιση νεοεισαχθέντων φοιτητών / φοιτητριών (Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018)- Σίτιση νεοεισαχθέντων φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 Συνημμένα Έντυπα: Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση   2. Ανακοίνωση για Δωρεάν Διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στην Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π. Ανακοίνωση για Δωρεάν Διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στην Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π. Συνημμένα Έντυπα: Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση

Αξιότιμοι/ες κυρίες/κύριοι, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε το κείμενο της προκήρυξης και της αίτησης της Ειδικής προπτυχιακής Υποτροφίας “One of a Kind” που προκήρυξε το Ίδρυμα Ωνάση για το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018. Συνημμένα θα βρείτε το κείμενο της προκήρυξης και της αίτησης το οποίο αφορά σε πρωτοετείς φοιτητές που έχουν αποφοιτήσει από σχολικές μονάδες (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) που υπάγονται στο 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων (Περιοχές: Τρείς Γέφυρες…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται γνωστό στους επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ότι σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ253/139394/Α5/31-8-2016 Υπουργική Απόφαση, η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, από Τρίτη 5 έως και Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr. Με νεότερη ανακοίνωση θα ειδοποιηθούν οι επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους, προκειμένου…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καλούνται οι φοιτητές/τριες των ΑΕΙ, οι οποίοι/ες είναι μόνιμα υπηρετούντες/σες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφάλειας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και επιθυμούν να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α.143458/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011/Β/16-9-2015), να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος (καθημερινά 9:00 έως 11:00), από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου 2017, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1.Πιστοποιητικό σπουδών ή…

Με 603 μαθητές να το έχουν διεκδικήσει ως πρώτη προτίμηση, το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατατάσσεται στα 30 πρώτα Τμήματα πανελληνίως με τις περισσότερες πρώτες επιλογές υποψηφίων! Παράλληλα, συγκέντρωσε μεταξύ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς τις περισσότερες πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων*   “Η συγκεκριμένη διάκριση αποκτά μεγαλύτερη αξία για εμάς, καθώς πρόκειται για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Τμήματος, ενώ ταυτόχρονα μας δεσμεύει να καταβάλλουμε κάθε…

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη με την έρευνα και την αναζήτηση, καθώς και να συμβάλει στη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου με ολοκληρωμένη εκπαίδευση επί θεμάτων Τουρισμού γενικά και Τουριστικής Βιομηχανίας ειδικά.   Στόχοι του Τμήματος είναι να: α) καλύπτει τις ανάγκες του πεδίου του τουρισμού με στελέχη ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για σταδιοδρομία σε όλους τους κλάδους…