ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Αιτήσεις έως 25 Ιουνίου 2021.

https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html