ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2018 – 2019 (ΝΕΟ: ΕΞΑΜΗΝΟ: 2o)

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΞΑΜΗΝΟ: 2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς: 12/3/2019ΔΕΥΤΕΡΟ_ΕΞΑΜΗΝΟ_ΤΟΥ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ_ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ_ΣΠΟΥΔΩΝ_2018-2019