ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2018-2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Καραολή & Δημητρίου 80
185 34 Πειραιάς
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
Τηλ. 210-4142000
http://www.unipi.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2018

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή των αθλητών για το ακαδ. έτος 2018-2019

Καλούνται οι αθλητές οι οποίοι εισάγονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους από Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 καθημερινά και ώρα 9:00 – 11:00 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής (το έντυπο δίνεται από το Πανεπιστήμιο)
  2. Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης
  3. Yπεύθυνη δήλωση ότι ο εισαγόμενος δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Eλλάδας
  4. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Κατά την εγγραφή τους οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, με το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Από τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας