Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό


Επιστροφή στο Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Καμπούρης
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 326 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο: +30 210 414 2489
E-mail: chriskamp(-at-)unipi(-dot-)gr