ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ «ΖΕΥΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι μέσω της λειτουργίας της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ