ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2021 – 2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τμήμα Τουριστικών Σπουδών


Κατανομή Φοιτητών στα Εργαστήρια του
Μαθήματος Εισαγωγή στην Πληροφορική

 

Η κατανομή των φοιτητών για τα εργαστήρια του μαθήματος Εισαγωγή στην Πληροφορική, που αρχίζουν την Τρίτη 26/10/2021, είναι η ακόλουθη:

 

ΤΜΗΜΑ Αρχικά Επωνύμων ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
Τμήμα 1 Α-Θ 11:15-13:45 ΤΡΙΤΗ 005
Τμήμα 2 Η-Π 11:15-13:45 ΤΡΙΤΗ 007 – 008
Τμήμα 3 Ρ-Ω 11:15-13:45 ΤΡΙΤΗ 009

 

Οι διδάσκοντες