ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 2021 – 2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ &

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών

Καραολή & Δημητρίου 80

185 34 Πειραιάς

Τηλ. 210 4142000

http://www.unipi.gr

Πειραιάς 18 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Καλούνται οι εισακτέοι στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 2022, με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, να καταθέσουν οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς, τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει ο έλεγχος για την εγγραφή τους, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στη Γραμματεία του Τμήματός τους, μέχρι και 22 Οκτωβρίου 2021. .

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Τμημάτων προκειμένου να προγραμματιστεί ραντεβού είναι οι κάτωθι:

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης :
oiksecr@unipi.gr
Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων:
odesecr@unipi.gr
Γραμματεία Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής:
xrhsecr@unipi.gr
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής:
plhegrafes@unipi.gr
Γραμματεία Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών:
nafsecr@unipi.gr
Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων:
gramds@unipi.gr
Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών:
dessecr@unipi.gr
Γραμματεία Τμήματος Τουριστικών Σπουδών:
tssecr@unipi.gr


Σας γνωρίζουμε επίσης ότι, λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν υποβληθεί στην Αττική καθώς και της ΚΥΑ 57069/17.9.2021 (ΦΕΚ 4337/18.09.2021), έχει οριστεί υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους κλειστούς και ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους του Πανεπιστημίου, καθώς και η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου.


Εναλλακτικά, οι εισακτέοι δύναται να αποστείλουν την αίτηση και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, με συστημένη ταχυδρομική αποστολή ή ταχυμεταφορά, στη Γραμματεία του Τμήματός τους στην κάτωθι διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γραμματεία Τμήματος (ολογράφως) …………………………………………………

Καραολή & Δημητρίου 80,

18534 Πειραιάς

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:
https://www.minedu.gov.gr/exetaseis2/sovarespathiseism/anakoinwseisellex/50433131021apotelesmataeisagogiskaidiadikasiaeggrafonstintritovathmiaekpaidefsitonypopsifionmesovarespathiseis

 

Επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται στην ανωτέρω ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα πρέπει να υποβληθούν:

Αίτηση κατάθεσης των δικαιολογητικών (επισυνάπτεται ως Υπόδειγμα 1)

Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ipiresies/politeskaikathemerinoteta/upeuthunedelosekaiexousiodotese ή με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σε ΚΕΠΠ, ή Αστυνομικό Τμήμα στην Ελλάδα) (επισυνάπτεται ως
Υπόδειγμα 2
)

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και όποιος δεν εγγραφεί μέσα σε αυτή χάνει οριστικά το δικαίωμα εγγραφής στη σχολή επιτυχίας.


Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΓΓΡΑΦΗ_σοβαρες_Παθήσεις_2021