ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλωσορίζει στο φυσικό τους χώρο, τους φοιτητές των Ακαδημαϊκών Τμημάτων με την πεποίθηση ότι η επιστροφή στη δια ζώσης εκπαίδευση αποτελεί κοινή προτεραιότητα και επιδίωξη. Ιδιαιτέρως καλωσορίζει τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες στο Πανεπιστήμιό μας και τους συγχαίρει για την εισαγωγή τους στο

Πανεπιστήμιο κάτω από πρωτόγνωρες κι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Μία από τις δραματικές επιπτώσεις της πανδημίας ήταν και η κατάργηση του κανονικού ακαδημαϊκού βίου. Χάρη στην προσπάθεια όλων μας και στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών προσαρμοσθήκαμε στις νέες συνθήκες και συνεχίσαμε την εκπαιδευτική διαδικασία με άλλα μέσα, ώστε να μην υπάρξουν σοβαρές απώλειες στις σπουδές. Η διδασκαλία στο αμφιθέατρο και στα εργαστήρια, η σχέση δασκάλου-μαθητή, η βίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος από τους φοιτητές, η ανάπτυξη ποικίλων δράσεων, η διοργάνωση ακαδημαϊκών και πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.α. προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία όλων μας στους χώρους του Πανεπιστημίου, με ταυτόχρονη διασφάλιση του αγαθού της προσωπικής μας υγείας, όπως και της υγείας των συνανθρώπων μας.

Σύμφωνα με τα πορίσματα και τις συστάσεις της επιστήμης, την οποία υπηρετούμε και προάγουμε, η μόνη ασφαλής μέθοδος για να ζωντανέψουμε και πάλι το Πανεπιστήμιό μας είναι ο εμβολιασμός όλων μας, γεγονός που αποδεικνύεται από το ήδη υψηλό ποσοστό του εμβολιασμού από το εκπαιδευτικό, διοικητικό προσωπικό και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερες πληροφορίες