ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2021 – 2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ &

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών

Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς

Τηλ. 210 4142000 http://www.unipi.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πειραιάς, 01 Οκτωβρίου 2021

Αγαπητοί νεοεισερχόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες,

Σας γνωστοποιούμε ότι εφόσον ολοκληρώσατε την ηλεκτρονική εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματός σας για τη διαδικασία της ταυτοπροσωπίας.

H υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ταχυδρομείου/ταχυμεταφοράς, λόγω των αναγκαίων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού και την προστασία της υγείας όλων.

περισσότερες πληροφορίες

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-(Υπόδειγμα 1)