ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ -ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ 2021-2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
Καραολή & Δημητρίου 80
185 34 Πειραιάς
Τηλ. 210 4142000
http://www.unipi.gr

Πειραιάς, 24 Σεπτεμβρίου 2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Καλούνται οι εισακτέοι αλλοδαποί – αλλογενείς απόφοιτοι Λυκείων εκτός Ε.Ε. και απόφοιτοι Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις, την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 23 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2021,  προκειμένου να γίνει ο έλεγχος για την εγγραφή τους, στη Γραμματεία του Τμήματός τους.

 

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης : oiksecr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: odesecr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης: stasecr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής: xrhsecr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής: plhsecr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών: nafsecr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας: texsecr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων:  gramds@unipi.gr   

Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: dessecr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Τουριστικών Σπουδών: tssecr@unipi.gr

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19 και σύμφωνα με την ΚΥΑ 57069/17.9.2021 (ΦΕΚ Β’ 4337/18.9.2021), έχει οριστεί υποχρεωτική χρήση μάσκας στους κλειστούς και ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους του Πανεπιστημίου, καθώς και τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων.

Εναλλακτικά, οι εισακτέοι δύναται να αποστείλουν την αίτηση και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, με συστημένη ταχυδρομική αποστολή ή ταχυμεταφορά, στη Γραμματεία του Τμήματός τους στην κάτωθι διεύθυνση:

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γραμματεία Τμήματος …………….

(Εγγραφή Πρωτοετή)

M.Καραολή & A.Δημητρίου 80

18534 – Πειραιάς

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στην αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών με αρ. πρωτ.: Φ.152/118927/Α5/22-09-2021 η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

https://www.minedu.gov.gr/news/50168-22-09-21-eggrafes-se-panepistimia-ton-eisagomenon-me-tin-eidiki-katigoria-allodapon-allogenon-apofoiton-lykeion-ektos-ee-kai-apofoiton-lykeion-i-antistoixon-sxoleion-kraton-melon-tis-e-e

 

Επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται στην ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα πρέπει να υποβληθεί η επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese ή με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια επίσημη αρχή της χώρας προέλευσης ή σε ΚΕΠΠ, ή Αστυνομικό Τμήμα στην Ελλάδα).

Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ -ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ 2021-2022

2021_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΓΓΡΑΦΩΝ_ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ_22-9-21

ypefthyni-dilosi-nomou-105-n-1599-86-word (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)