ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 2020-2021

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών

Υπεύθυνη: Ελ. Χαλατσάκη

Ε-mail: dspoudon@unipi.gr

 

Πειραιάς, 15 Σεπτεμβρίου 2021

 

 

A N A K O I N Ω Σ H

Καλούνται οι φοιτητές των ΑΕΙ, οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και επιθυμούν να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος  (καθημερινά 9:00 έως 11:00),  από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Οκτωβρίου 2021, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή φοίτησής τους.
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη στην οποία υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ΄ύλην αρμόδιο όργανο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ