ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Εγκύκλιος για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Αιτήσεις έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-stegastiko-epidoma.html