ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 2020 – 2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών ότι για τις εξετάσεις των  μαθημάτων  των  ΑΓΓΛΙΚΩΝ   που θα διεξαχθούν από 1 Ιουλίου 2021 και μετά, η προθεσμία εγγραφής στην πλατφόρμα είναι μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι της προηγούμενης εργάσιμης  ημέρας.

 

Υπενθυμίζουμε ότι μετά το πέρας της κάθε εξέτασης , ο διδάσκων έχει το δικαίωμα να ζητήσει και προφορική εξέταση σε μέρα και ώρα που ο ίδιος θα ορίσει, προκειμένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση κάθε φοιτητή.

 

Από το γραφείο των διδασκόντων

 

   Π. Μόρμορη – Χ. Τόμπρου