ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ERASMUS+ ENVIRECA: ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ (HORECA)

Αγαπητοί φοιτητές του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς,

Η EXELIA  σας προσκαλεί  στην ημερίδα ενημέρωσης και δικτύωσης για το συγχρηματοδοτούμενο έργο του προγράμματος Erasmus+ ENVIRECA: Ανάπτυξη «πράσινων» δεξιοτήτων στον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό κλάδο (HORECA.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 29.06.2021 στις 11:30.

Το ENVIRECA είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας πέντε ευρωπαϊκών χωρών  και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων «περιβαλλοντικών δεξιοτήτων» στους εργαζόμενους του ξενοδοχειακού και επισιτιστικού κλάδου (HORECA) όπως η πράσινη διαχείριση αποβλήτων και υδάτινων πόρων, η στροφή προς οικολογικές προμήθειες και η ενθάρρυνση των πελατών προς υπεύθυνες οικολογικές συμπεριφορές. Στο συνημμένο ενημερωτικό φυλλάδιο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του.

 

Σκοπός της ημερίδας είναι να παρουσιάσει:

  • Τους στόχους, τις δραστηριότητες, και τα αποτελέσματα  του έργου ENVIRECA στο πλαίσιο προγραμμάτων μαθητείας (WBL) του τομέα HORECA
  • Τα ελεύθερα διαθέσιμα εκπαιδευτικά υλικά όπως το πρόγραμμα σπουδών καθώς και το εκπαιδευτικό παιχνίδι προσομοίωσης ENVIRECA (SimulationGame)
  • Το πλαίσιο για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στοιχείων στους οδηγούς σπουδών του τομέα HORECA, και τα προτεινόμενα συστήματα πιστοποίησης και τυποποίησης.

 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να συμμετάσχουν σε ανοικτή συζήτηση με:

  • Φορείς ΕΕΚ και Δια Βίου Μάθησης  (ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΚΔΒΜ)
  • Επιχειρήσεις και εργοδότες του κλάδου HORECA
  • Εκπροσώπους του κλάδου και σχετικές οργανώσεις
  • Αρχές εποπτείας της ΕΕΚ και φορείς επαγγελματικής καθοδήγησης.

 

Εγγραφείτε έγκαιρα και δωρεάν εδώ

ENVIRECA Brochure