ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

Μετακίνηση φοιτητών για σίτιση

Κατόπιν σχετικού εγγράφου του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, σας ενημερώνουμε ότι είναι δυνατή η μετακίνηση των φοιτητών που έχουν δικαίωμα δωρεάν σίτισης και μετακινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη για την παραλαβή των γευμάτων σε πακέτο.

Η μετακίνηση θα γίνεται με χρήση του SMS και του κωδικού 2.

Κατά τη μετακίνηση θα πρέπει να έχετε μαζί σας βεβαίωση, που εκδίδεται από το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και την οποία μπορείτε να παραλάβετε είτε μέσω του email που δηλώσατε στην αίτηση σίτισης, είτε ιδιοχείρως από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, κατόπιν επικοινωνίας και ραντεβού.

Οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης έχουν ενημερωθεί με e-mail για τη διαδικασία.

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τηλ.: 2104142065, 2104142089 και 2104142088

e-mail: foitmer@unipi.gr

https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html