ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη μαθήματος ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Θεωρητικό μέρος)

 

Ανακοινώνεται ότι το θεωρητικό μέρος του μαθήματος ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 2ου εξαμήνου θα ξεκινήσει από τη Πέμπτη 4/3/2021 ωρα 9-12πμ, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνει αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως, μέσω του προγράμματος MS- TEAMS. O σύνδεσμος για τη συμμετοχή στις παραδόσεις του μαθήματος είναι : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a32ff2b4dc3f54acbb91367cfc92772d4%40thread.tacv2/c onversations?groupId=524a24ac-7cfc-4487-a974-e7278a55a23d&tenantId=d9c8dee3-558b-483d- b502-d31fa0cb24de . Ο κωδικός του μαθήματος για απ’ ευθείας σύνδεση είναι dzw98a1.

 

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος (διαφάνειες παραδόσεων, ασκήσεις, εργασίες κλπ) έχει αναρτηθεί στο eclass.unipi.gr στη διεύθυνση https://eclass.unipi.gr/courses/TOY103/ .

 

Oι Διδάσκοντες

 

Εναρξη του Μαθήματος ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Θεωρητικό μέρος)