ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020-2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Τηλ.: 2104142089, 2104142065
E-mail:foitmer@unipi.gr

Πειραιάς, 1 Φεβρουαρίου 2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες με αριθμό μητρώου 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως 31 Μαρτίου 2021.

Η αίτηση υποβάλλεται μία φορά στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους και καλύπτει το διάστημα του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτος.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965Β’ 18-06-2012) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας στη διεύθυνση https://sitisi.unipi.gr με τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού έως 31 Μαρτίου 2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ