ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
Καραολή & Δημητρίου 80
185 34 Πειραιάς
Τηλ. 210 4142000
http://www.unipi.gr

Πειραιάς 10 Δεκεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι επιτυχόντες μετεγγραφής/μετακίνησης στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 να αποστείλουν, με συστημένη ταχυδρομική αποστολή, ταχυμεταφορά ή ηλεκτρονικά, στη Γραμματεία του Τμήματός τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς έλεγχο για Μετεγγραφή στο Τμήμα, από 10 μέχρι και 16 Δεκεμβρίου 2020.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στη με αριθμ. 142413/19-10-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών και μετακινήσεων α) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και β) για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» (Β ́ 4617), στη με αριθμ.148236/Ζ1/30-10- 2020 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών ειδικών κατηγοριών και κατ ́εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» (Β ́4806) καθώς και στη με αριθμ. 149130/Ζ1/2-11-2020 εγκύκλιο «Μετεγγραφές/μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021», τα οποία και αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής.

Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα πρέπει να υποβληθούν:

  • Αίτηση κατάθεσης των δικαιολογητικών (επισυνάπτεται ως Υπόδειγμα 1 ypodigma 1 aitisi – meteg)
  • Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής (αρχείο pdf από την εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://transfer.it.minedu.gov.gr/
  • Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese ή με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σε ΚΕΠ, ή Αστυνομικό Τμήμα στην Ελλάδα) (επισυνάπτεται ως Υπόδειγμα 2). Επισυνάπτεται επίσης, entipo_dieukrinistikon_odigion  σχετικά με την Υ.Δ.
  • Φωτοτυπία διπλής όψης αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτογραφία(πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)
  • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)[απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/]

Τα δικαιολογητικά με συστημένη ταχυδρομική αποστολή ή ταχυμεταφορά θα αποσταλούν στη Γραμματεία του Τμήματος στην κάτωθι διεύθυνση:

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γραμματεία Τμήματος …………….

Καραολή &Δημητρίου 80,

18534 Πειραιάς

 

Τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά θα αποσταλούν στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης : oiksecr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: odesecr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης: stasecr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής: plh-eggrafes@unipi.gr 

Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: dessecr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Τουριστικών Σπουδών: tssecr@unipi.gr:

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής.

Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ_ΑΚΑΔ_ΕΤΟΥΣ_2020_21