ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020-2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Τηλ.: 2104142089, 2104142065
E-mail: foitmer@unipi.gr

Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες με αριθμό μητρώου 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως 23 Δεκεμβρίου 2020.

Η αίτηση υποβάλλεται μία φορά στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους και καλύπτει το διάστημα του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτος.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965Β’ 18-06-2012) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας στη διεύθυνση https://sitisi.unipi.gr με τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού έως 23 Δεκεμβρίου 2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Είναι απαραίτητο να υποβληθεί η αίτησή σας για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία επεξεργασίας της από την αρμόδια υπηρεσία (κατάσταση αίτησης: «Οριστικοποιημένο από φοιτητή»).

Αιτήσεις που παραμένουν σε κατάσταση «Πρόχειρο» και δεν έχουν υποβληθεί εντός των καθορισμένων ημερομηνιών δεν λαμβάνονται υπόψη.

Στην περίπτωση που ζητηθεί διόρθωση / προσθήκη δικαιολογητικών (κατάσταση αίτησης: «Επανυποβολή με δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή» πρέπει οπωσδήποτε, μετά την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, να κάνετε προεπισκόπηση της αίτησης και στη συνέχεια ΥΠΟΒΟΛΗ ).

Τα αρχεία που επισυνάπτονται πρέπει να έχουν μέγιστο μέγεθος αυτό που αναγράφεται δίπλα σε κάθε κατηγορία πεδίου (έως 2ΜΒ ή έως 3ΜΒ).

Σε περίπτωση που τα αρχεία σας είναι μεγαλύτερα:

α) τα σαρώνετε εκ νέου ασπρόμαυρα και με χαμηλότερη ανάλυση (έως 150 dpi) ή τα μετατρέπετε σε αρχεία χαμηλότερης ανάλυσης (χρησιμοποιώντας αντίστοιχο tool στον υπολογιστή ή εφαρμογή κινητού) 2

β) αν το πρόβλημα παραμένει κάνετε την αίτησή σας από διαφορετικό browser (π.χ. Firefox αντί Chrome).

Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης

Δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.

Περισσότερες Πληροφορίες