ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
Καραολή & Δημητρίου 80
185 34 Πειραιάς
Τηλ. 210 4142000
http://www.unipi.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πειραιάς 20 Νοεμβρίου 2020

 

Καλούνται οι εισακτέοι αθλητές στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021, να καταθέσουν οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς, τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει ο έλεγχος για την εγγραφή τους, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στη Γραμματεία του Τμήματός τους, από 23 μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2020 .

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Τμημάτων προκειμένου να προγραμματιστεί ραντεβού είναι οι κάτωθι:

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης : oik-secr@unipi.gr
Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: ode-secr@unipi.gr Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης: sta-secr@unipi.gr Γραμματεία Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής: xrh-secr@unipi.gr Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής: plh-eggrafes@unipi.gr
Γραμματεία Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών: naf-secr@unipi.gr
Γραμματεία Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας: tex-secr@unipi.gr Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων: gramds@unipi.gr
Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: des-secr@unipi.gr
Γραμματεία Τμήματος Τουριστικών Σπουδών: ts-secr@unipi.gr

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι, λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική στους κοινόχρηστους χώρους του Πανεπιστημίου.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα να αποστείλουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, με ταχυδρομική αποστολή (συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής) ή ταχυμεταφορά στη Γραμματεία του Τμήματός τους στην κάτωθι διεύθυνση:


Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γραμματεία Τμήματος (ολογράφως) …………………………………………………

Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς


 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Αίτηση εγγραφής κατάθεσης των δικαιολογητικών (επισυνάπτεται ως Υπόδειγμα 1)
  • Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai- kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese ή με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σε ΚΕΠ, ή Αστυνομικό Τμήμα στην Ελλάδα) (επισυνάπτεται ως Υπόδειγμα 2)
  • Δήλωση επικαιροποίησης στοιχείων (επισυνάπτεται ως Υπόδειγμα 3)
  • Φωτογραφία (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)
  • τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR /]
  • ΔιαγραφήαπόπροηγούμενοΤμήμα/Σχολή(εφόσονείστεεγγεγραμμένος/ησεάλλο Τμήμα/Σχολή της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και όποιος δεν εγγραφεί μέσα σε αυτή χάνει οριστικά το δικαίωμα εγγραφής στη σχολή επιτυχίας.

Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΕΣ 2020_

ypodigma_1_aitisi_athlites

ipodeigma-2-ypefthyni-dilosi-athlites

ypodigma_3_dhlvsh_epikair_stoixeivn_athlites