ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020-2021_ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 Αιτήσεις έως 23 Νοεμβρίου 2020

https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html